Program Guide

SNo Progarm Name Program Date Timing
1 Sudhanshu JI Maharaj 2022-01-18 12:00 - 01:00
2 Disha Bhajan 2022-01-18 01:00 - 02:00
3 Pathik Ji 2022-01-18 02:00 - 03:00
4 Ramchrit Manash 2022-01-18 03:00 - 04:00
5 Mangla Arti 2022-01-18 04:00 - 04:30
6 Disha Bhajan 2022-01-18 04:30 - 05:00
7 Pathik Ji 2022-01-18 05:00 - 06:00
8 Disha Bhajan 2022-01-18 06:00 - 06:40
9 BHOOMANAND JI MAHARAJ 2022-01-18 06:40 - 07:10
10 Bhagwan Prakat HO 2022-01-18 07:10 - 07:20
11 Disha Bhajan 2022-01-18 07:20 - 07:30
12 Sudhanshu JI Maharaj 2022-01-18 07:30 - 07:50
13 Kumar Swami Ji 2022-01-18 07:50 - 08:15
14 KISMAT KA SACH 2022-01-18 08:15 - 08:35
15 Disha Bhajan 2022-01-18 08:35 - 09:00
16 Satender-Kismat Ka Sach(Sapna Shri) 2022-01-18 09:00 - 09:20
17 Moksh Dham Mandir 2022-01-18 09:20 - 09:30
18 KISMAT KA SUCH 2022-01-18 09:30 - 10:00
19 Pathik Ji Maharaj 2022-01-18 10:00 - 13:00
20 Live Pragyanand Ji Maharaj 2022-01-18 13:00 - 16:00
21 Sukh Ayurveda 2022-01-18 16:00 - 16:30
22 JYOTISH DISHA DARSHAN 2022-01-18 16:30 - 17:00
23 KISMAT KA SACH 2022-01-18 17:00 - 17:20
24 Bhagwan Prakat HO 2022-01-18 17:20 - 17:30
25 Disha Bhajan 2022-01-18 17:30 - 18:00
26 JEEVAN CHAKRA 2022-01-18 18:00 - 18:20
27 Disha Bhajan 2022-01-18 18:20 - 18:30
28 Bhagwan Prakat HO 2022-01-18 18:30 - 18:40
29 Disha Bhajan 2022-01-18 18:40 - 18:45
30 OM PINGAKSH JYOTI 2022-01-18 18:45 - 19:00
31 AGDANAND JI MAHARAJ 2022-01-18 19:00 - 19:25
32 Disha Bhajan 2022-01-18 19:25 - 19:30
33 JEEVAN KA RAHASYA 2022-01-18 19:30 - 20:00
34 Grahon Ka Rahasya 2022-01-18 20:00 - 20:30
35 KULKRISH AD 2022-01-18 20:30 - 20:45
36 Disha Bhajan 2022-01-18 20:45 - 21:00
37 Bhagwan Prakat HO 2022-01-18 21:00 - 21:10
38 Disha Bhajan 2022-01-18 21:10 - 22:00
39 Sunder Kand 2022-01-18 22:00 - 22:25
40 Disha Bhajan 2022-01-18 22:25 - 23:05
41 Kumar Swami Ji 2022-01-18 23:05 - 23:30
42 Mritunjay Yog 2022-01-18 23:30 - 00:30