Program Guide

SNo Progarm Name Program Date Timing
1 Disha Bhajan 2021-03-05 01:30 - 02:00
2 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-05 02:00 - 03:00
3 Ramchrit Manash 2021-03-05 03:00 - 04:00
4 Disha Bhajan 2021-03-05 04:00 - 04:40
5 Mangla Arti 2021-03-05 04:40 - 05:00
6 Disha Bhajan 2021-03-05 05:00 - 05:10
7 Pujya Santosh Ji Maharaj 2021-03-05 05:10 - 05:40
8 D-Live Pujya Avdhoot Arun Giri JI 2021-03-05 05:40 - 06:40
9 Bhoomanand JI 2021-03-05 06:40 - 07:10
10 Pujya Sudarshan Ji Maharaj 2021-03-05 07:10 - 07:30
11 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-05 07:30 - 07:55
12 Disha Bhajan 2021-03-05 07:55 - 08:00
13 Live Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-05 08:00 - 09:00
14 Bhavisya Fal 2021-03-05 09:00 - 09:20
15 Disha Bhajan 2021-03-05 09:20 - 09:35
16 Moksh Dham Mandir 2021-03-05 09:35 - 09:40
17 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-05 09:40 - 09:50
18 Karuli Sarkar 2021-03-05 09:50 - 10:00
19 Disha Bhajan 2021-03-05 10:00 - 10:30
20 Disha Yatra 2021-03-05 10:30 - 11:00
21 Pujya Dr.Archika Didi 2021-03-05 11:00 - 11:40
22 Zindagi With Jyotish 2021-03-05 11:40 - 12:00
23 Disha Bhajan 2021-03-05 12:00 - 12:30
24 Kishmat Ka Raj 2021-03-05 12:30 - 13:00
25 Live Pujya Shail Priya Ji Maharaj 2021-03-05 13:00 - 16:00
26 Live Har Ka Huner 2021-03-05 16:00 - 18:00
27 Jeevan Chakra 2021-03-05 16:20 - 16:40
28 Disha Yatra 2021-03-05 16:40 - 17:00
29 Pujya Sudhanshu JI Maharaj 2021-03-05 17:00 - 17:30
30 Disha Yatra 2021-03-05 17:30 - 18:00
31 Jeevan Chakra 2021-03-05 18:00 - 18:20
32 Pujya Mukeshanand Ji 2021-03-05 18:20 - 18:30
33 Disha Bhajan 2021-03-05 18:30 - 19:00
34 Pujya Adgdanand Ji 2021-03-05 19:00 - 19:20
35 Karuli Sarkar 2021-03-05 19:20 - 19:30
36 D-Live Pujya Deendayalu Ji 2021-03-05 19:30 - 21:00
37 Moksh Dham Mandir 2021-03-05 21:00 - 21:05
38 Samadhan Jyotish 2021-03-05 21:05 - 21:20
39 Kishamat Ka Sach 2021-03-05 21:20 - 21:35
40 Kishmat Ka Raj 2021-03-05 21:35 - 21:50
41 Alpesh JI Astro 2021-03-05 21:50 - 22:00
42 Karuli Sarkar 2021-03-05 22:00 - 22:10
43 Devi Satwika Ji 2021-03-05 22:10 - 22:30
44 Pujya Rashik Bihari JI 2021-03-05 22:30 - 22:45
45 Kishmat Ka Raj 2021-03-05 22:45 - 23:05
46 Bramhrishi Kumar Swami Ji 2021-03-05 23:05 - 23:30
47 Mritunjay Yog(Acharya Rakesh Ji) 2021-03-05 23:30 - 00:00