Home Enquiry Form Contact Us Partners
       
Follow Us on
Program Schedule
Date I.S.T.
PROGRAMME
1/8/2017 12:00 3:55 Paras Parivar
1/8/2017 3:55 4:15 Disha News
1/8/2017 4:15 6:20 Live Beni Saheb
1/8/2017 6:20 6:40 Radha Swami Ji
1/8/2017 6:40 7:10 Bhoomananda Ji
1/8/2017 7:10 7:30 P.P.Sudhanshu Ji Maharaj
1/8/2017 7:30 7:50 Swami Krishnayan Ji
1/8/2017 7:50 8:15 Kumar Swami JI
1/8/2017 8:15 8:35 Ramkripal Ji
1/8/2017 8:35 8:55 Sidhiashram
1/8/2017 8:55 9:20 Shiv Rudraksh
1/8/2017 9:20 9:40 Disha News
1/8/2017 9:40 10:00 Vihangam Yog
1/8/2017 10:00 10:30 Teleone
1/8/2017 10:30 11:00 Bharat Bushan
1/8/2017 11:00 11:30 Teleone
1/8/2017 11:30 12:30 Brahmkumaris
1/8/2017 12:30 13:00 Ramchrit Manas
1/8/2017 13:00 13:30 Sandeep Shashtri(Bhagya uday)
1/8/2017 13:30 13:50 Disha Special Sawan
1/8/2017 13:50 14:20 Teleone
1/8/2017 14:20 14:40 Disha Yatra
1/8/2017 14:40 15:00 Dr.Gaurav JI
1/8/2017 15:00 19:00 Live Manu Shri ji
1/8/2017 19:00 19:20 Brijchakori Ji
1/8/2017 19:20 19:40 Dr.Archika Didi Ji
1/8/2017 19:40 20:00 Balyogi Ji
1/8/2017 20:00 20:30 Trilochan Das
1/8/2017 20:30 21:00 Teleone
1/8/2017 21:00 21:10 Disha News
1/8/2017 21:10 21:30 Divya Jyoti
1/8/2017 21:30 21:55 Paramhans Daati Ji
1/8/2017 21:55 22:20 Tathastu Bhavishya Darshan
1/8/2017 22:20 22:50 Ambrish Ji
1/8/2017 22:50 23:05 Chitra Vichitra
1/8/2017 23:05 23:30 Kumar Swami JI
1/8/2017 23:30 12:00 Disha Bhajan
 
Content copyright 2013. Disha TV. All rights reserved.